Školné

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku a v kombinácii slovenského a anglického jazyka  v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2022/2023 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2022/2023

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v dennej forme v I., II. a III. stupni  v akademickom roku 2022/2023

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2022/2023

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku   v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2022/2023 za nadštandardnú dĺžku štúdia

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2022/2023

Školné a žiadosť o zmenu školného

Výňatok z Dodatku č. 1 k Štatútu SPU v Nitre

Súhlas so spracovaním OÚ k žiadosti o zmenu školného

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku a v kombinácii slovenského a anglického jazyka  v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2021/2022 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2021/2022

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v dennej forme v I., II. a III. stupni  v akademickom roku 2021/2022

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2021/2022

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku   v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2021/2022 za nadštandardnú dĺžku štúdia

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2021/2022

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku a v kombinácii slovenského a anglického jazyka  v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2020/2021 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2020/2021

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v dennej forme v I., II. a III. stupni  v akademickom roku 2020/2021

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2020/2021

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku   v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2020/2021 za nadštandardnú dĺžku štúdia

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2020/2021

 

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku a v kombinácii slovenského a anglického jazyka  v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2019/2020

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v dennej forme v I., II. a III. stupni  v akademickom roku 2019/2020

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2019/2020

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku   v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020 za nadštandardnú dĺžku štúdia

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2019/2020

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku a v kombinácii slovenského a anglického jazyka  v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2018/2019 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2018/2019

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v dennej forme v I., II. a III. stupni  v akademickom roku 2018/2019

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2018/2019

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku   v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2018/2019 za nadštandardnú dĺžku štúdia

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2018/2019

 

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku a v kombinácii slovenského a anglického jazyka  v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2017/2018 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2017/2018

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v dennej forme v I., II. a III. stupni  v akademickom roku 2017/2018

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2017/2018

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku   v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2017/2018 za nadštandardnú dĺžku štúdia

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2017/2018

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku a v kombinácii slovenského a anglického jazyka  v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2016/2017 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2016/2017

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v dennej forme v I., II. a III. stupni  v akademickom roku 2016/2017

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2016/2017

Školné pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku   v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2016/2017 za nadštandardnú dĺžku štúdia

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2016/2017

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku  v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2015/2016 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2015/2016

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2015/2016

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku v I., II. a III. stupni štúdia v akademickom roku 2014/2015 za súbežné štúdium v dennej forme, za nadštandardnú dĺžku štúdia

Školné pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke v I., II. a III. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2014/2015

Poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2014/2015

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v študijných programoch I., II. a III. stupňa v dennej a externej forme v akademickom roku 2013/2014

Školné pre študijné programy v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke na I., II. a III. stupni v akademickom roku 2013/2014

Školné cudzinca v študijných programoch I., II. a III. stupňa v dennej a externej forme v akademickom roku 2013/2014

Poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2013/2014 na I., II. a III. stupni štúdia

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v študijných programoch I., II. a III. stupňa v dennej a externej forme v akademickom roku 2012/2013

Školné pre študijné programy v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke na I., II. a III. stupni v akademickom roku 2012/2013

Školné cudzinca v študijných programoch I., II. a III. stupňa v dennej a externej forme v akademickom roku 2012/2013

Poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2012/2013 na I., II. a III. stupni štúdia

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v študijných programoch I., II. a III. stupňa v dennej a externej forme v akademickom roku 2011/2012

Školné pre študijné programy v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke na I., II. a III. stupni v akademickom roku 2011/2012

Školné cudzinca v študijných programoch I., II. a III. stupňa v dennej a externej forme v akademickom roku 2011/2012

Poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2011/2012 na I., II. a III. stupni štúdia

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v dennej a externej forme  v akademickom roku 2010/2011

Školné pre študijné programy v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke na I. a II. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2010/2011

Poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2010/2011

Bezplatné študijné programy v externej forme štúdia na I. a II. stupni v akademickom roku 2010/2011

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia študijného programu v I. a II. stupni na akademický rok 2009/2010

Školné pre študijné programy v externej forme na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke na I. a II. stupni pre študentov prijatých v akademickom roku 2009/2010

Bezplatné študijné programy v externej forme štúdia na I. a II. stupni v akademickom roku 2009/2010