Správna rada

Správna rada SPU v Nitre je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom podporuje posilňovanie väzieb univerzity a spoločnosti. Správna rada SPU v Nitre uplatňuje a presadzuje v činnosti univerzity verejný záujem, a to najmä v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami.

Členovia navrhnutí ministrom školstva Funkčné obdobie
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 28.06.2019 - 27.06.2025.
podpredseda Správnej rady SPU v Nitre 08.02.2022 – 07.02.2025
Bc. Emil Macho 28.06.2019 - 27.06.2025
Ing. Zuzana Nouzovská 12.01.2018 - 11.01.2024
Ing. Peter Polák, PhD. 21.05.2021 - 20.05.2027
Mgr. Miloslav Špoták 02.06.2021 - 01.06.2027
Ing. Miroslav Žiak 01.08.2020 - 31.07.2026
   
Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy  
Ing. Gabriel Csollár 04.08.2021 - 03.08.2027
Ing. Pavol Hudec 30.03.2017 - 29.03.2023
Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA 08.11.2017 - 07.11.2023
Ing. Juraj Mačaj 17.08.2021 - 16.08.2027
Ing. Alexander Matušek 11.11.2021 - 10.11.2027
Ing. Peter Schultz 12.08.2019 - 11.08.2025
predseda Správnej rady SPU v Nitre 16.12.2019 - 15.12.2022
   
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu  
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. 29.01.2019 - 28.01.2023
   
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu  
Ing. Lucia Benešová 01.07.2021 - 30.06.2023