Správna rada SPU v Nitre je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzieb SPU v Nitre a spoločnosti v súlade s poslaním a dlhodobým zámerom SPU v Nitre.
Správna rada SPU v Nitre uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti SPU v Nitre.

Zloženie členov Správnej rady SPU v Nitre

Kontakt

Ing. Anna Božiková
tajomníčka Správnej rady
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel: +421 37 641 5504
e-mail: anna.bozikova@uniag.sk

Dokumenty Správnej rady

Výpisy uznesení zo zasadnutí Správnej rady SPU v Nitre v roku 2023

Výpisy uznesení zo zasadnutí Správnej rady SPU v Nitre v roku 2022

Dokumenty Správnej rady

Správy o činnosti Správnej rady SPU v Nitre: