Sprievodca prváka po Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Sprievodca prváka po Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre .pdf (2022)