Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Dokumenty - stanovy


Stanovy Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre