Stratégia internacionalizácie

Zámerom SPU v Nitre je napĺňať myšlienku internacionalizácie vo vzdelávacom aj výskumnom procese. SPU v Nitre plne podporuje agendu modernizácie a internacionalizácie Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania. V spolupráci s partnerskými univerzitami rozvíja kapacity pre vysokoškolské vzdelávanie na všetkých jeho úrovniach. Vychádza a stavia na svojich skúsenostiach v oblasti internacionalizácie s cieľom posilniť a rozvíjať politiky a postupy týkajúce sa všetkých jej aspektov. V ostatných rokoch buduje spoluprácu s viac ako 100 partnerskými inštitúciami, ktorej výstupom sú zrealizované mobility a participácia na spoločne riešených projektoch a iných aktivitách.

ZÁKLADNÝ STRATEGICKÝ CIEĽ:

Posilniť úroveň internacionalizácie univerzity rozvojom medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach vzdelávacieho a výskumného procesu a nadobudnutím a posilnením  medzinárodných vplyvov v celom spektre činností univerzity  vrátane partnerskej spolupráce.

PARCIÁLNE CIELE:

  1. rozšírenie akademickej mobility študentov a zamestnancov a medzinárodnej dimenzie vzdelávania,
  2. rozvoj medzinárodných partnerstiev a konzorcií,
  3. internacionalizácia výskumu.

Stratégia internacionalizácie