Študentská rada vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Hlavné heslo ŠRVŠ je viac ako vystihujúce: „Spolu môžeme dokázať viac – povedz nám, čo ťa trápi.“ 

 

Delegáti za SPU:

 

Ing. Kristína Lehocká - delegátka za AS SPU, FAPZ - xlehocka@uniag.sk
 
Ing. Martin Dočkalik - TF - xdockalik@uniag.sk
 
Ing. Patrícia Feriancová - TF - xferiancova@uniag.sk
 
Bc. Tímea Kluková - TF - xklukovat@uniag.sk
 
Ing. Peter Kožuch - TF - xkozuchp@uniag.sk
 

Viac o ŠRVŠ na: srvs.eu