Výzvy BUP

Master Thesis Training

BUP prijme 30 študentov 2. stupňa štúdia z rôznych odborov, univerzít a národností, ktorí plánujú pracovať na svojej diplomovej práci počas letného semestra 2022.

Čo ponúka?

 • vedenie magisterských prác so supervíziou odborníkov z participujúcej univerzity BUP
 • príležitosť získať spätnú väzbu od ostatných študentov v regióne
 • nadviazať kontakty s ostatnými študentmi a lepšie sa zoznámiť s inými akademickými perspektívami v interdisciplinárnom a interkultúrnom prostredí.

Ako?

 • školenie pozostáva z dobrovoľného štartovacieho seminára (online)
 • školenie v roku 2022 je plánované prezenčne (pokiaľ to situácia s COVID-19 umožní)
 • – 14. apríla 2022 je plánované stretnutie v konferenčnom komplexe Ratnieki v Lotyšsku
 • program školenia zahŕňa: prednášky, workshopy, študentské prezentácie diplomových prác, individuálne konzultácie diplomových prác s akademickými seniormi, ako aj spätnú väzbu od ostatných študentov

Toto medzinárodné školenie obohatí pohľad študentov na udržateľnosť o skúsenosti a názory z iných odborov a iných krajín. Školenie tak poslúži ako platforma pre spoločné chápanie regionálnych výziev a možností a otvorí cesty pre budúcu spoluprácu v týchto otázkach.

Prihlasovanie:

 • uzávierka prihlášok je 31.1.2022
 • prihláška je otvorená a zverejnená v online formulári: Kurt - Webbaserade enkäter (uu.se)
 • požadované dokumenty: jednostranové zhrnutie diplomovej práce (téma, inštitúcia, meno školiteľa, krátky popis práce) priložené priamo k online formuláru žiadosti
 • akceptovaní budú iba študenti, ktorí v súčasnosti píšu svoju diplomovú prácu týkajúcu sa udržateľnosti v kontexte regiónu Baltského mora
 • sú zapísaní na jednej z univerzít zapojených do BUP (zoznam zapojených univerzít do BUP)
 • téma diplomovej práce by mala súvisieť aspoň s jednou z nasledujúcich tém BUP: Zmena podnebia, Obnoviteľná energia, Udržateľné spoločnosti, Udržateľné vodné zdroje, Rozvoj miest a vidieka, Udržateľná mobilita, Cirkulárna ekonomika, Udržateľný cestovný ruch, Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj, Udržateľné potravinové systémy, (bližšie charatkteristiky tém.)
 • po uzávierke prihlášok sa uskutoční výber 30 študentov; výber sa uskutoční na základe písomných motivácií študentov a témy ich práce

 

Praktické informácie

 • účasť pre študentov 2. stupňa štúdia zo zúčastnených univerzít BUP je bezplatná a všetky náklady (ubytovanie, stravu a miestnu dopravu) hradí BUP
 • študenti si hradia všetky cestovné náklady do a z Rigy v Lotyšsku sami
 • ak vás vyberú na účasť na školení, uistite sa, že váš pas/ID, iné doklady atď. sú platné

 

Bližšie informácie:

Emma Stockvall Carlsson

emma.stockvall@balticuniv.uu.se

____________________________________________________________________________________________

Sympózium pobaltských krajín

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako člen Programu pobaltských krajín Vás pozýva 19. - 20. októbra 2021 na online  Sympózium pobaltských krajín, ktorého cieľom je diseminácia vedeckých výsledkov a nových poznatkov v oblastiach, ktoré zahŕňajú:

klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje, udržateľné spoločnosti, udržateľné vodné zdroje, otázky týkajúce sa urbánno-rurálneho rozvoja a udržateľného turizmu, cirkulárnu ekonomiku, udržateľné potravinové systémy a vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj.

V rámci jednotlivých tém SPU v Nitre koordinuje prostredníctvom prof. Ing. Radovana Kasardu, PhD.  tému Udržateľné potravinové systémy.

Účasť je zadarmo, no je potrebné sa registrovať. Viac informácií nájdete na https://www.balticuniv.uu.se/activities/bup-symposium-2021/

BUP sympózium 2021  - vedecké online sympózium, ktoré sa uskutoční  19. - 20. októbra 2021. Platforma, kde môžu regionálne vzdelávacie a výskumné komunity šíriť výsledky výskumu, stretávať a spoznávať sa.

Vyzýva na predloženie abstraktov pre výskumných pracovníkov z rôznych disciplín so záujmom o oblasť Baltského mora s cieľom diskutovať o trvalo udržateľnom rozvoji v regióne Baltského mora je otvorená od 22. marca do 22. mája 2021.

____________________________________________________________________________________________

The Baltic University Programme’s PhD Award 2020

Ocenenie najlepšej dizertačnej práce, ktorá podporuje špičkový výskum  v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Školitelia, nominujte svojho doktoranda!

Všetky dôležité informácie nájdete v priloženom letáku TU

___________________________________________________________________________________________

Využite mobilitný grant Baltic University Programme pre mladých výskumníkov!

Cieľom mobilitného grantu  BUP je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi mladými výskumníkmi EÚ v regióne Baltského mora.

Grant je určený na podporu výskumných aktivít mladých vedcov siete BUP so zreteľom na výskum v oblasti trvalo udržateľného rozvoj.

Viac informácií nájdete v priloženom letáku  TU

____________________________________________________________________________________________

Vedecké sympózium Visby

Hlavným zámerom Programu Baltická Univerzita je podpora budovania silných regionálnych, vzdelávacích a výskumných komunít. Súčasťou toho je aj usporiadanie vedeckého sympózia vo Visby, 24-28. augusta 2020.

Je to:

 • príležitosť stretnúť kolegov
 • priestor na diskusiu o výskume
 • príležitosť šíriť a prijať nové poznatky
 • možnosť publikovať a rozšíriť výskum v BUP

Prosím navštívte stránku BUP SYMPOSIUM 2020: http://www.bupsymposium2020.se.

BUP Symposium sa celkovo bude skladať z 3 častí:

 1. Paralelné akcie BUP Pondelok 24. August ( zadarmo pre kolegov z BUP partnerských univerzít )
 2. BUP Výskumné fórum -  Výskum a inovácie pre udržatelný región Baltského mora Utorok 25 August - Streda 26 August (zadarmo pre kolegov z BUP partnerských univerzít )  Táto výskumná konferencia kladie dôraz na nasledovné témy pričom každá z nich bude mať počas konferencie svoj priestor: Klimatické zmeny a obnoviteľná energia, Udržateľné zásobovacie systémy, Udržateľné vodné zdroje, Rozvoj miest a vidieka, Udržateľná pohyblivosť, Pohyblivá ekonomika, Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, Udržateľný turizmus a udržateľné spoločnosti. Môžete predložiť abstrakt k daným tematickým okruhom na BUPSYMPOSIUM2020 cez webstránku. V tomto štádiu Vás prosíme o ich predloženie tu (http://www.bupsymposium2020.se/index.php/register-submit/call-for-abstracts-theme-sessions) na ktorúkoľvek z uvedených tematických okruhov. V decembri sa bude otvárať registrácia pre prvý a druhý okruh príspevkov.
 3. 5-te Celosvetové Sympózium o Udržateľnom rozvoji na Univerzitách  (WSSD-U-2020) Štvrtok 27 August - Piatok 28 August
  Sympózium s názvom: "Univerzity, Udržateľnosť a Spoločnosť: Podpora a implementovanie cieľov udržateľného rozvoja", a prispeje k hlbšiemu rozvoju tohto rýchlo sa rozvýjajúceho odvetvia. Kolegovia z BUP partnerských univerzít sú vítaní , prihlásiť sa môžu u Lyudmyla Babak na  the BUP Coordinating Secretariat, ak máte záujem mať jedno z 20 miest ktoré sú za zľavnený poplatok 150e. Tento poplatok zahŕňa obedy, prestávky na kávu počas 27-28.augusta a kópiu publikácie "Univerzity, Udržateľnosť a Spoločnosť: Podpora a implementovanie cieľov udržateľného rozvoja" ktorá bude k dispozícií všetkým ktorí do nej prispeli.

Ponúkame vám možnosť spolupráce na príprave prvej časti publikácie  "The Encyclopedia of the Sustainable Development Goals: Transforming the World We Want”

Publikácia je zameraná na trvalo udržateľný rozvoj, keď na príprave spolupracujú World Sustainable Development Research and Transfer Centre, Inter-University Sustainable Development Research Programme a European School of Sustainability Science and Research https://esssr.eu/ pri Hamburgskej univerzite aplikovaných vied v Nemecku. Publikáciu vydáva vydavateľstvo Springer v rámci úspešného projektu "World Sustainability Series"

http://www.springer.com/series/13384?detailsPage=titles

Encyklopédia obsahuje 17 zväzkov, z ktorých každý je venovaný špecifickej téme. Plánovaný počet článkov je 100/zväzok, celkom 1 700 záznamov.

Prvý zväzok  encyklopédie bude uvedený na Frankfurtskom veľtrhu kníh 2019, ktorý sa bude konať 16. - 20. októbra 2019. Frankfurtský veľtrh kníh je najväčší svojho druhu na svete https://www.buchmesse.de/en

Viac o pripravovanej encyklopédii nájdete na tomto odkaze: https://www.springer.com/series/15893

V prípade záujmu, kontaktujte prosím redaktorov:

Dr. Anabela Marisa Azul <amjrazul@ci.uc.pt> SDGs 6, 13, 14, 15

Dr. Luciana Brandli <brandli@upf.br>  SDGs 7, 9, 11, 12

Dr. Pinar Ozuyar <pozuyar@gmail.com> SDGs 1, 4, 10, 16

Dr. Tony Wall <t.wall@chester.ac.uk> SDGs 2, 3, 8, 5, 17

____________________________________________________________________________________________

PhD Training, Rogow

V rámci programu Baltickej univerzity sa 24.-28.11. 2019 v poľskom meste Rogow organizuje PhD. training s cieľom poskytnúť doktorandom z krajín siete BUP možnosť stretnúť sa a diskutovať o vedeckých problémoch.

Deadline na prihlášky: 30.9.2019

Viac informácií nájdete tu.

____________________________________________________________________________________________

Sustainability Innovations in a Circular Economy, letný kurz

BUP v spolupráci s European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) a projektami FORCE a LARS ponúka študentom možnosť absolvovať letný kurz zameraný na tému Sustainability Innovations in a Circular Economy.

Dátum konania: 3. - 7.9.2019

Miesto konania: Lviv (Ukrajina)

Deadline: 10.6.2019

Viac informácií ako aj prihlášku nájdete tu.

____________________________________________________________________________________________

Externé PhD. štúdium v odbore Maritime Energy

World Maritime Univerzity ponúka externé PhD. štúdium v odbore Maritime Energy. Viac informácií tu.

Štipendijné PhD. a Post-doc programy zamerané na tému Empowering Women for the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

Viac informácií o ponuke nájdete tu.

____________________________________________________________________________________________

International Sea Yawl Voyage

Baltic University Programme v spolupráci s Kaliningradskou štátnou technickou univerzitou pozýva študentov na International Sea Yawl Voyage, letnú konferenciu a plavbu po Baltickom mori (27. 7. - 5. 8. 2019). Účastníci pod vedením odborníkov budú  mať možnosť študovať jedinečné životné prostredie a kultúru juhovýchodnej časti Baltického mora.

Dátum konania: 27.7. - 5.8.2019

Deadline: 31.5.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška.

Viac informácií pre autorov nájdete tu.

____________________________________________________________________________________________

Baltic Sea Youth Camp

Podujatie Baltic Sea Youth Camp je organizovaný Subregionálnou spolupráca Baltského mora (BSSSC) v spolupráci s Regeneráciou2030 a Radou štátov Baltského mora (CBSS). Podujatie je určené pre mládež vo veku 18-25 rokov, a jeho cieľom je posilniť angažovanosť a spoluprácu mládeže v rozhodovacom procese v regióne Baltského mora. 10 študenti majú možnosť participovať ako účastníci, alebo asistenti počas workshopov (alebo na oboch aktivitách).

 1. výročné fórum stratégie EÚ pre Baltický regiónsa bude konať v priamom spojení s podujatím Baltic Sea Youth Camp.

Dátum konania: 8. - 11.6.2019 (Camp), 12. - 13.6.2019 (Fórum)

Miesto konania Campu: Wyspa Sobieszewska island, Gdansk, Poľsko

Miesto konania Fóra: The Polish Baltic Frederic Chopin Philharmonic, Gdansk, Poľsko

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi podujatia); dopravu si hradí študent sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: 12.5.2019

Viac informácii o podujatí môžte nájsť na oficiálnej webstránke Campu a Fóra, kde sa nachádza aj oficiálna online prihláška.

____________________________________________________________________________________________

Externé PhD. štúdium v odbore Maritime Energy

Program Baltickej univerzity organizuje každoročnú učiteľský kurz SAIL s témou "Sustainability Applied in International Teaching and Learning". Cieľom kurzu je združiť učiteľov, ktorý sa venujú téme trvalo udržateľného rozvoja. Kurz je organizovaný BUP národným centrom Fínska pôsobiaceho na Åbo Akademi University. Počet účastníkov je obmedzený na 30.  

Dátum konania: 26.6. - 3.7.2019

Miesto konania: loď Fryderyk Chopin (loď vypláva z prístavu Szczecin v Poľsku a pripláva do prístavu Aalborg v Dánsku)

Účastnícky poplatok: zadarmo pre učiteľov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie); dopravu si hradí učiteľ sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: výzva predĺžená do 8.4.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna online prihláška.

____________________________________________________________________________________________

Konzorcium výskumníkov/učiteľov vedúcich dizertačných prác a ich PhD. študentov

V rámci Programu Baltickej Univerzity (BUP) sa vytvára konzorcium výskumníkov/učiteľov, ktorí sú vedúci dizertačných prác a ich PhD. študentov, ktorí majú záujem spolupracovať v rámci siete baltických univerzít na zlepšení kvality svojich dizertačných prác a svojho výskumu prostredníctvom možnosti oponovania dizertačných prác.

Táto možnosť je výhodná pre pedagógov ako aj pre doktorandov.

Učitelia sa majú možnosť oboznámiť s výskumami na iných, najmä pobaltských a škandinávskych inštitúciách a rozšíriť si tak databázu výskumných partnerov. Doktorandi majú možnosť využiť zoponovania svojej dizertačnej práce a získanie názoru zo zahraničnej inštitúcie, prípadne nadviazanie vzťahov, ktoré môžu byť po ukončení Ph. štúdia a následnom pokračovaní vedeckej kariéry prospešné.

Zoznam učiteľov, ako aj doktorandov bude publikovaný na hlavnej stránke baltickej univerzity: https://www.balticuniv.uu.se/about-us/.

Program Baltickej univerzity organizuje každoročnú študentskú konferenciu SAIL s témou "Sustainability Applied in International Learning". Konferencia SAIL sa zameriava na rôzne oblasti udržateľnosti v rámci tematických sekciách o životnom prostredí: energia, klímu, nové technológie, hospodárstva, spoločenské vedy, demokracia, konflikt a riešenie, vzdelávanie, atď. Počet účastníkov je obmedzený - z každej krajiny BUP budú vybraní 5 uchádzači.  

Dátum konania: 4. - 16.8.2019

Miesto konania: loď Fryderyk Chopin (loď vypláva z prístavu Aarhus v Dánsku a pripláva do prísatvu Szczecin v Poľsku)

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie); dopravu si hradí študent sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: 1.4.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška. Prihlášku je potrebné zaslať riaditeľke BUP na SPU.

____________________________________________________________________________________________

Sustainable consumption and circular econom

Program Baltickej univerzity v spolupráci s Euroakadeemia organizujú každoročnú študentskú konferenciu s témou "Sustainable consumption and circular economy". Počet účastníkov je obmedzený - z každej krajiny BUP budú vybraní 6 uchádzači.

Dátum konania: 25. - 28.4.2019

Miesto konania: Aegviidu, Estónsko

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie)

Deadline: 3.3.2019 o 23:59

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška.

____________________________________________________________________________________________

Voľné pracovné pozície

Centrum pre Baltické a východoeurópske štúdiá (CBEES) na Univerzite Södertörn, Národné centrum BUP, v súčasnosti ponúka nasledujúce voľné akademické pozície:

Výskumný pracovník
Dvaja noví výskumní pracovníci ("forskningsledare") budú mať za úlohu pracovať na ďalšom posilňovaní výskumu univerzity v oblasti Baltického mora a východnej Európy. Viac informácií o pozícii a prihláške získate na tejto webstránke.

"Postdoc" učiteľ
Postdoktorandské pozície (tri) zahŕňajú výskum a vývoj výskumných aktivít v rámci profilových oblastí CBEES. Tie môžu zahŕňať organizovanie konferencií a seminárov, vytváranie a udržiavanie sietí, podávanie žiadostí o financovanie výskumu a prezentácia vlastného výskumu v rôznych formách a na rôznych miestach, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Viac informácií o pozícii a prihláške získate na tejto webstránke.

Deadline na podanie prihlášok (oba typy pozícií): 7 Január 2019

__________________________________________________________________________________________

Workshop Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region.

Program Baltickej univerzity, Ústav geografie a priestorového manažmentu Jagiellonian University v Krakove a Tatranský národný park s veľkým potešením privítajú 2. medzinárodný workshop s témou "International Hydrological Workshop Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region."

Dátum konania: 10. - 13. Jún 2019

Miesto konania: Zakopané, Poľsko

Účasť na seminári ponúka získať 3 ECTS kredity a diplom podpísaný troma partnermi: riaditeľom BUP, rektorom Jagiellonian University a riaditeľom Tatranského národného parku.

Viac informácií o workshope môžte nájsť na oficiálnej webstránke a v  priloženom súbore.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte: Joanna Pociask-Karteczka (joanna.pociask-karteczka@uj.edu.pl, Jagiellonian University), aleo Lyudmyla Babak (lyudmyla.babak@balticuniv.uu.se, BUP).

Viac informácií TU

__________________________________________________________________________________________

Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, Warsaw, Poland 4th - 5th July 2019 (Deadline 20.12.2018)

Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, Warsaw, Poland 4th - 5th July 2019 (Deadline 20.12.2018)

Medzinárodná konferencia zameraná na multidisciplinárny výskum v oblasti zmeny klímy  a zmierňovania jej dopadov. Konferenciu organizuje University of Warsaw, Poľsko a HAW Hamburg, Nemecko pod záštitou Medzinárodného informačného a výskumného programu o klimatických zmenách (International Climate Change Information and Research Programme (ICCIRP)). Výstupom z konferencie bude recenzovaná publikácia vo vydavateľstve Springer, ktorá je súčasťou série publikácií o klimatických zmenách.

Viac informácií: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/warsaw2019.html

DEADLINE 10.12.2018