Dokument Vedecko-výskumná infraštruktúra je zoznam laboratórií, laboratórnych prístrojov a iného vybavenia využívaného na zabezpečenie vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti na SPU v Nitre.