Vedenie univerzity

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka
e-mail: klaudia.halaszova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5518
fax.: +421 37 641 5554

 

 

 

prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
e-mail: milan.simko@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5517
fax.: +421 37 641 5554
 
prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
prorektor pre investičný rozvoj
e-mail: tomas.toth@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5019
fax.: +421 37 641 5554
mobil: 0917 803 338
 
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
prorektor pre strategický rozvoj a prorektor pre vedu a výskum
e-mail: drahoslav.lancaric@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5558
fax.: +421 37 641 5554
 
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
prorektor pre komunikáciu a prax
e-mail: ivan.takac@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5556
fax.: +421 37 641 5554
 
 

 

Ing. Zuzana Gálová
kvestorka
e-mail: zuzana.galova@uniag.sk 
tel.: +421 3 7641 5521
fax.: +421 37 651 1211

 

 

 

Ing. Anna Božiková
kancelárka
e-mail: anna.bozikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5504
fax.: +421 37 641 5554

 


Kontakt:

Sekretariát rektorky
 
Ing. Mária Šufliarska
e-mail: maria.sufliarska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5518
fax.: +421 37 641 5554