Vedenie univerzity

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka
e-mail: klaudia.halaszova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5518

 

 

 

prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. – štatutárny zástupca
prorektor pre investičný rozvoj
e-mail: tomas.toth@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5019
mobil: 0917 803 338
 
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
e-mail: milan.simko@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5517
 
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
prorektor pre vedu a výskum
e-mail: drahoslav.lancaric@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5558
 
PROFESSOR, JUDr. Lucia Palšová, PhD.
prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu
e-mail: lucia.palsova@uniag.sk
 
prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
prorektor pre komunikáciu a prax
e-mail: pavol.findura@uniag.sk
 
Ing. Zuzana Gálová
kvestorka
e-mail: zuzana.galova@uniag.sk 
tel.: +421 3 7641 5521

 

 

 

Ing. Anna Božiková
kancelárka
e-mail: anna.bozikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5504
mobil: 0917 913 795
fax.: +421 37 641 5554

Kontakt:

Sekretariát rektorky

Ing. Mária Šufliarska
e-mail: maria.sufliarska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5518
fax.: +421 37 641 5554