VÝZVA NA PRIHLASOVANIE NA MOBILITY ERASMUS+ SVET JE AKTUÁLNE OTVORENÁ

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 9.8.2022 – 13.9.2022

PREDPOKLADANÝ MOŽNÝ NÁSTUP NA MOBILITU: od 19.9.2022 najneskôr do 31.7.2023

 

- zamestnanecké mobility za účelom školenia alebo výučby: postup na prihlasovanie

- študentské mobility za účelom štúdia: postup na prihlasovanie

 

  • realizovanie mobilít bude prebiehať s ohľadom na situáciu okolo COVID-19

  • dátumy a celkový priebeh programu Erasmus+ sa môžu meniť

  • termín realizácie už schválených mobilít je do 31. júla 2023

 

Vzhľadom na nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov sú uchádzači o mobilitu informovaní o výsledku výberového konania individuálne.

 

Kontaktná osoba a bližšie informácie:

Mgr. Eva Trabalíková, eva.trabalikova@uniag.sk, tel.: 037/641 5519, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov