Online prihlasovanie na Erasmus+ štúdium v ak.roku 2022/2023

Online prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu pre študentov - štúdium v zahraničí - 2. semester akademického roka 2023/2024 bolo ukončené dňom 13.10.2023.
 
Najbližšie prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu pre študentov - štúdium v zahraničí - akademický rok 2024/2025 (1. semester, 2. semester, celý akademický rok 2024/2025) bude otvorené v januári 2024.
 
 

 

 

POSTUP ONLINE PODÁVANIA PRIHLÁŠKY

 1. Krok: Vyplnenie Prihlášky

Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška (Application Form).

Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:

 • Národnosť: dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom
 • E-mail: súkromný e-mail (príp. ten, ktorý používate prioritne) – tam budete dostávať notifikácie, prípadne výzvy na doplnenie materiálov a pod.
  POZOR! Zahraničné oddelenie môže s Vami komunikovať aj cez školský e-mail
 • Ročník : posledný ukončený ročník
 • Výber univerzít : vyberte si tri univerzity zoradené podľa priority, študijného zamerania a aktuálnej bilaterálnej spolupráce ( http://www.uniag.sk/sk/zahranicne-partnerske-institucie  - Dohody programu Erasmus+ KA131 )
 • Do poľa "Notes" môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre ESN, alebo inú študentskú organizáciu na SPU. Reprezentujem školu v športe... a pod.

Po vyplnení študent následne vkladá jednotlivé prílohy.

2. Krok: Vloženie príloh v elektronickej podobe

Prílohy:

 • motivačný list v anglickom jazyku resp. v jazyku štúdia na zahraničnej škole – povinná príloha
 • CV v jazyku štúdia na zahraničnej škole – povinná príloha
 • jazykový certifikát – nepovinná príloha   

 

 • 3. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami

 

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ:

 • študijné výsledky
 • znalosť cudzieho jazyka, v ktorom bude študent študovať na hosťujúcej univerzite

VÝSLEDKY:

Výsledky výberového konania budú študentom zaslané emailom.

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility

V prípade otázok kontaktujte Ing. Andreu Zvalovú emailom, alebo telefonicky:

andrea.zvalova@uniag.sk

tel. 037 /641 5490.