Online prihlasovanie na Erasmus+ štúdium v ak.roku 2022/2023

Online prihlasovanie na Erasmus+ štúdium v ak.roku 2022/2023

TERMÍN prihlasovania :

17.januára 2022 - 10.februára 2022

Po tomto termíne bude elektronický systém uzatvorený a prihlášku nebude možné podať !!!

Prihlasovanie na mobilitu Erasmus+ štúdium v ak.roku 2022/2023 je otvorené pre všetky stupne štúdia - denných aj externých študentov SPU v Nitre.

POSTUP ONLINE PODÁVANIA PRIHLÁŠKY

 1. Krok: Registrácia

Záujemca o mobilitu E+ - štúdium sa zaregistruje na stránke www.studyabroad.sk.
Po registrácii príde na e-mailovú adresu, ktorú študent uviedol, potvrdenie o registrácii a aktivačný link. 
Následne sa študent môže prihlásiť a začať vypĺňať prihlášku.

V prípade, ak ste už na www.studyabroad.sk registrovaní, tak pokračujete v ľavej časti UCHÁDZAČ - Prihláška. Tu si vyberiete ZALOŽIŤ NOVÚ PRIHLÁŠKU - Mobilita študentov VŠ - štúdium, pre ak.rok 2022/2023 a stlačíte tlačidlo ZALOŽIŤ.

 1. Krok: Vyplnenie Prihlášky

Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška (Application Form) na stránke www.studyabroad.sk

Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:

 • Štátna príslušnosť, národnosť : dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom
 • Špecializácia– uveďte študijný odbor
 • E-mail: súkromný e-mail (príp. ten, ktorý používate prioritne) – tam budete dostávať notifikácie, prípadne výzvy na doplnenie materiálov a pod.
  POZOR! Zahraničné oddelenie môže s Vami komunikovať aj cez školský e-mail!
 • Ročník : v akademickom roku 2021/2022;
 • Priemery : vyplňte priemery podľa výpisu známok - Transcript of Records, za každý ročník samostatne
 • Výber univerzít : vyberte si tri univerzity zoradené podľa priority, študijného zamerania a aktuálnej bilaterálnej spolupráce ( http://www.uniag.sk/sk/zahranicne-partnerske-institucie  - Dohody programu Erasmus+ KA131 )
 • Do poľa "Notes" môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre ESN, alebo inú študentskú organizáciu na SPU. Reprezentujem školu v športe... a pod.

Po potvrdení správnosti údajov, študent následne vkladá jednotlivé prílohy.

 1. Krok: Vloženie príloh v elektronickej podobe

Prílohy:

 • výpis skúšok za všetky doterajšie ročníky - povinná príloha
 • motivačný list v jazyku štúdia na zahraničnej škole – povinná príloha
 • CV v jazyku štúdia na zahraničnej škole – povinná príloha
 • jazykový certifikát – nepovinná príloha
 • podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov - povinná príloha
 1. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami

Po vyplnení Prihlášky (Application Form) a priložení všetkých požadovaných príloh sa objaví tlačidlo s možnosť Odoslať. Študentovi sa stlačením tlačidla Odoslať zmení stav prihlášky z “Nová” na “Odoslaná”. V prípade, ak prihláška nie je odoslaná, tak ju systéme neeviduje a tým pádom nie je zaradená do výberového konania.
V prípade, ak je nutné ešte niečo doplniť, alebo zmeniť, tak je prihláška "Vrátená na doplnenie". Pokiaľ prihláška vyhovuje kritériám mobility E+ štúdium, stav prihlášky sa zmení na „Akceptovaná“ a prejde do ďalšieho kroku, ktorým je výberové konanie.  

MANUÁL K ONLINE PRIHLASOVANIU CEZ STUDY ABROAD (dokument č.9)

PRIHLÁŠKA zahŕňa tieto dokumenty:

 • 1-krát prihlášku vyplníte on-line na adrese www.studyabroad.sk podľa návodu POSTUP PRED VÝBEROM. Prípadné otázky pri on-line vypĺňaní prihlášky adresujte v pracovných dňoch od 8,30 do 15,30 na Help desk portálu  STUDY ABROAD (Hotline: 0907 551 404; podpora@studyabroad.sk)
 • 1-krát štruktúrovaný životopis v jazyku štúdia na zahraničnej škole
 • 1-krát motivačný list v jazyku štúdia na zahraničnej škole, ktorú máte uvedenú ako prvú v poradí
 • 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov vrátane zimného semestra 2021/2022  - požiadavku na vystavenie výpisu známok zasielajte emailom na zuzana.kunova@uniag.sk
 • podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (dokument je priložený na stiahnutie priamo v prihláške )

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ:

 • študijné výsledky
 • znalosť cudzieho jazyka, v ktorom bude študent študovať na hosťujúcej univerzite

VÝSLEDKY:

Predbežné výsledky výberového konania budú zaslané emailom.

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility

V prípade otázok, alebo nejasností ma kontaktujte emailom, alebo telefonicky na zuzana.kunova@uniag.sk, alebo na 037 /641 5482.