Online prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu pre študentov - STÁŽ V ZAHRANIČÍ je otvorené od 27.2.2024 do 4.4.2024 (vrátane). Stáž je možné realizovať v období od 1.6.2024 - 31.7.2025.

 

MOBILITU ERASMUS+ stáž REALIZUJETE V RÁMCI VÁŠHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU (teoreticky nadobudnuté skúsenosti prenesené do praxe)

 

POSTUP ONLINE PODÁVANIA PRIHLÁŠKY

 1. Krok: Vyplnenie Prihlášky online prihláška

Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška (Application Form).

Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:

 • Národnosť : dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom
 • E-mail: e-mail, ktorý používate prioritne – tam budete dostávať notifikácie, prípadne výzvy na doplnenie materiálov a pod.
  POZOR! Zahraničné oddelenie môže s Vami komunikovať aj cez školský e-mail!
 • Ročník: posledný ukončený ročník
 • Do poľa „Notes“ môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre ESN alebo inú študentskú organizáciu na SPU. Reprezentujem školu v športe...a pod.

Po vyplnení študent následne vkladá jednotlivé prílohy.

2. Krok: Vloženie príloh v elektronickej podobe

Prílohy:

 • Motivačný list v jazyku, v ktorom budete komunikovať na stáži a v slovenskom jazyku – povinná príloha
 • Životopis ( SJ aj AJ ) – povinná príloha
 • Pozývací list alebo Akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie, resp. súhlas prijímajúcej inštitúcie so stážou zaslaný emailom študentovi - povinná príloha
 • Povinná príloha pre doktorandov – školiteľ doktoranda potvrdí prepojenie zamerania doktorandskej dizertačnej práce a programu zahraničnej mobility a vyjadrí súhlas so zahraničnou mobilitou študenta

 

3. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ:

 • študijné výsledky
 • znalosť cudzieho jazyka
 • motivácia

VÝSLEDKY:

Výsledky výberového konania budú študentom zaslané emailom.

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktná osoba:

Ing. Andrea Zvalová

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov

andrea.zvalova@uniag.sk

tel. 037 / 641 5490