Mobility študentov

  • iba mobilita študentov na štúdium
  • na základe podpísanej medziinštitucionálnej dohody s vysokou školou v partnerskej krajine
  • študent minimálne v druhom roku vysokoškolského štúdia, vrátane čerstvých absolventov (do 1 roka po ukončení štúdia)
  • trvanie mobility: 3 - 12 mesiacov v každom stupni štúdia (do celkovej dĺžky sa zarátava aj študijný pobyt/stáž v rámci Programu celoživotného vzdelávania alebo Erasmus+)
  • mobilita sa nesmie realizovať v krajine, kde je študent počas svojho štúdia ubytovaný
  • výšky grantov a finančné pravidlá nájdete TU