Mobility zamestnancov
 
  • trvanie mobility: minimálne 5 dní (bez dní cesty) – 2 mesiace
  • v prípade výučby: minimálne 8 hodín výučby/týždeň
  • mobilita sa musí realizovať v krajine inej ako je krajina pobytu zamestnanca a tiež odlišnej od krajiny, v ktorej je zriadená vysielajúca organizácia
  • oprávnení účastníci mobility: - zamestnanci vysokých škôl z krajiny programu - zamestnanci vysokých škôl z partnerskej krajiny
  • výšky grantov a finančné pravidlá nájdete TU