Zaujímavé linky

http://www.saia.sk - Slovenská akademická informačná agentúra
 
http://www.stipendia.sk - Národný štipendijný program SR
 
http://www.esn.sk - Erasmus Student Network Slovakia
 
http://www.esn.sk/esn-stuba-bratislava - ESN STUBA Bratislava
 
http://ceepus.saia.sk - Národná kancelária CEEPUS na Slovensku
 
http://aiesec.sk
 
http://www.minedu.sk - MŠVVaŠ SR - medzinárodná spolupráca
 
http//www.minedu.sk - MŠVVaŠ SR - uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia
 
http://www.eurosciencejobs.com - portál pracovných príležitostí pre výskumníkov v Európe
 
https://www.vladnestipendia.sk/sk  - Štipendiá vlády pre zahraničných študentov
 
https://www.iom.sk  -  Medzinárodná organizácia pre migráciu
 
http://euroeducation.net - Prehľad ponuky študijných programov na vyše 900 európskych univerzitách
 
http://www.language-learning.net - Vyhľadávač jazykových kurzov
 
http://internationaleducationmedia.com - Vyhľadávač študijných možností podľa krajín
 
http://www.eurodoc.net - Európske združenie doktorandov a mladých výskumníkov
 
 
 
RANKINGY:

 
http://shanghairanking.com - ARWU - Academic Ranking of the World (tzv. šanghajský rebríček)
 
http://www.timeshighereducation.com - THE - Times Higher Education, World University Ranking
 
http://www.arra.sk - ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra
 
 
NADÁCIE: