COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 18. januára tridsiatich troch nových vysokoškolských profesorov.  Štyria z nich pôsobia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

napísal

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik (VPP) SPU so sídlom v Kolíňanoch má v rebríčku Top Agro svoje stabilné miesto. Medzi obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi v znevýhodnených oblastiach sa umiestňuje pravidelne na popredných miestach. V týždenníku Roľnícke noviny nás zaujal rozhovor s riaditeľom VPP SPU Ing. Jánom Dzurjaninom. Prinášame ho v plnom znení.  

napísal

V decembri minulého roka prebehol už sedemnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Jej hlavnou myšlienkou je, že i v našej krajine je mnoho talentovaných mladých ľudí, ktorí majú potenciál a zaslúžia si našu pozornosť. Jedným z nich je aj Ing. Marko Halo, PhD., z Ústavu aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, víťaz súťaže v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako jedna z mála univerzít na Slovensku získala dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na projekt Inovačné zoskupenie na podporu udržateľných potravinových systémov (InUPS).

napísal

V denníku Pravda uverejnili 9. januára rozhovor s rektorkou SPU v Nitre Klaudiou Halászovou. Prinášame ho v plnom znení.

SPU v Nitre – Zelená univerzita