COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., je aj v druhom volebnom období rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Do funkcie ju dnes, 23. 6., v Prezidentskom paláci v Bratislave, vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Akademický senát SPU zvolil K. Halászovú v tajnom hlasovaní 30. marca 2022.

napísal

Dnes sa na pôde univerzity začalo dvojdňové celoslovenské stretnutie koordinátorov Erasmus+. Podujatie je príležitosťou na zdieľanie skúseností z realizácie a administrovania programu Erasmus+ v rámci vysokoškolského vzdelávania.  

napísal

elena_horska

Akademický senát Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre na svojom zasadnutí 21. júna 2022 zvolil Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú za dekanku FEM SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 - 2027.

napísal

Deti z univerzitnej Materskej škôlky Klások dnes, 22. júna, navštívili letisko v Janíkovciach.

napísal

rokovanie

Ústav práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v Nitre v spolupráci s Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Európskou radou pre vidiecke právo CEDR zorganizovali v dňoch 16. a 17. júna 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky v predchádzajúcom programovacom období a pripravenosť na programovacie obdobie 2023-2027.

SPU v Nitre – Zelená univerzita