KOLEKTÍVNA ZMLUVA

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 — 2024

Kolektívna zmluva 2022 - 2024    

Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2021

Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2021

Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2021

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2021

DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2021

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA 2019 - 2021

 

STANOVY

Stanovy Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre

 

TLAČIVÁ

2022 SF_návrh_dar_narodenie dieťaťa    "PDF"

2022 SF návrh_dar_pracovne jubileum    "PDF"

2022 _UO OZ PŠaV_navrh_dar_pracovne_jubileum    "PDF"

2022_UO OZ PŠaV_navrh_dar_odchod do dochodku    "PDF"

2022 _UO OZ PŠaV_navrh_dar_narodenie dieťaťa   "PDF"

2022_UO OZ PŠaV_ úmrtie člena a rodinného príslušníka     "PDF"

Prihláška na rekreáciu

Prihláška za člena UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Žiadosť o príspevok na rekreáciu

Smernica č. 1 / 2020 o poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom SPU v Nitre

 

PLÁN ZASADNUTÍ VÝBORU